Debata ekspercka i warsztat we Wrocławiu
Debata ekspercka i warsztat we Wrocławiu

18 czerwca 2019 r. we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie w ramach drugiej edycji kampanii "Wykorzystaj czas na życie!" pt. "Komfort, rozwój, działanie – moja relacja z lekarzem, czyli super team w szpitalu”. 

Debata  ekspercka i interaktywny warsztat w Gdańsku
Debata ekspercka i interaktywny warsztat w Gdańsku

Fundacja Żyjmy Zdrowo po zainaugurowaniu w kwietniu drugiej części kampanii edukacyjnej „Wykorzystaj czas na życie” ruszyła z cyklem regionalnych debat i warsztatów dla kobiet z rozsianym rakiem piersi. Pierwsze spotkanie, pt. ‘Komfort, rozwój, działanie moja moc na wyciągnięcie ręki” odbyło się w Gdańsku.

Fakty i mity o łuszczycy według chorych
Fakty i mity o łuszczycy według chorych

Blisko połowa chorych na łuszczycę zmagała się lub w dalszym ciągu zmaga z odrzuceniem społecznym.Znaczna część nie zdaje sobie sprawy,
że zagrażają jej choroby współistniejące.To niektóre z wniosków ankiety przeprowadzonej przez organizatorów kampanii „Nie traktuj łuszczycy powierzchownie!” z okazji Światowego Dnia Chorych na Łuszczycę.

Co ukrywa skóra?
Co ukrywa skóra?

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o łuszczycy, ale krępujecie się zapytać. Pomimo postępu medycyny i pogłębienia wiedzy na temat ogólnoustrojowego charakteru łuszczycy w społeczeństwie nadal powszechne jest przekonanie,że łuszczyca jest chorobą zakaźną. Pacjenci natomiast nie zdają sobie sprawy, że ich choroba nie dotyczy wyłączne skóry. Program edukacyjny „Nie traktuj łuszczycy powierzchownie” ma za zadanie pomóc pacjentom funkcjonować w chorobie i zmienić nastawienie społeczeństwa wobec chorych, a także zwiększać świadomość opinii publicznej i pacjentów o wieloaspektowej naturze łuszczycy. 

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów

W dn.14.06.2018 r. na zaproszenie Pana posła Krzysztofa Ostrowskiego Fundacja Żyjmy Zdrowo miała przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds.Praw Pacjentów i zaprezentować raport "Zalecenia dla polityki Państwa w zakresie zaawansowanego raka piersi". W dyskusji uczestniczyli przedstwiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz partnerzy kampanii "Wykorzystaj czas na życie".

 

Cisza krzyczy najgłośniej
Cisza krzyczy najgłośniej

W Polsce żyje ok 1 mln osób dotkniętych łuszczycą*– chorobą, która w dalszym ciągu jest objęta społecznym tabu. Nadal powszechne są stereotypy dotyczące przeświadczenia, że łuszczycą można się zarazić. Chorzy niemal na każdym kroku doświadczają społecznego ostracyzmu, a nawiązywanie przez nich relacji z otoczeniem jest utrudnione. Pacjentowi ciężko się także otworzyć podczas rozmowy z lekarzem, dlatego tak ważne jest odpowiednie podejście ze strony pracowników służby zdrowia. Program edukacyjny „Nie traktuj łuszczycy powierzchownie”  ma za zadanie pomóc funkcjonować w chorobie i zmienić nastawienie społeczeństwa wobec chorych. O rozmowę z pacjentem, a także o komunikowaniu się pacjentów z otoczeniem spytaliśmy Marcina Rendudę, eksperta ds. komunikacji.

 

Zalecenia dla polityki państwa w zakresie zaawansowanego raka piersi
Zalecenia dla polityki państwa w zakresie zaawansowanego raka piersi

Przez ostatnich kilkanaście lat znacząco zmieniło się postrzeganie raka piersi. Kampanie edukacyjne i badania profilaktyczne wpłynęły na zwiększenie świadomości kobiet i wcześniejsze wykrywanie tego nowotworu, a dzięki postępowi medycyny leczenie jest coraz lepsze i znacznie poprawiają się rokowania. Dotyczy to głównie wczesnego stadium nowotworu. Nieco inaczej wygląda to w przypadku zaawansowanego raka piersi, dlatego sytuacja pacjentek chorych na zaawansowanego raka piersi powinna być rozpatrywana osobno. Wymaga ona zmian i poprawy na poziomie systemowym – między innymi w dostępie do nowoczesnych terapii dla pacjentek z horomono-zależnym HER2 ujemnym typem nowotworu, jak i w dostępie do psychoonkologa, rehabilitacji, świadczeń społecznych. Między innymi te zagadnienie pojawiają się w raporcie „Zalecenia dla polityki państwa w zakresie zaawansowanego raka piersi”, który powstał na zlecenie Fundacji „Żyjmy Zdrowo”, a  zrealizowany został przez Instytut Ochrony Zdrowia. Raport został zaprezentowany na debacie z udziałem ekspertów.

O nas

Fundacja "Żyjmy Zdrowo" istnieje od 2001 roku. Celem Fundacji jest podnoszenie jakości życia Polaków poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz krzewienie szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rodzinnych, mających za zadanie wypromowanie zdrowego, higienicznego i aktywnego stylu życia.

Podaruj nam 1 procent

Przekaż nam jeden procent

Fundacja Żyjmy Zdrowo posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Oznacza to, że osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą przekazać, 1% należnego podatku na konto naszej Fundacji KRS 0000015340.

Skontaktuj się z nami

Fundacja Żyjmy Zdrowo

Wiertnicza 38, 02 - 952 Warszawa

adres korespondencyjny:
ul. Zygmunta Glogera 2 lok. 11,
02-051 Warszawalub
kontakt@zyjmyzdrowo.org.pl