Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia

Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia

Program „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” był realizowany w 4 województwach.

 

W woj. wielkopolskim współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego " Zrozumieć i pomóc", w woj. mazowieckim z Fundacją Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ KONIKU,w woj.kujawsko – pomorskim ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi MOST, a w woj. łódzkim wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół POMOST.

Celem programu było wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy.

Przedstawiliśmy pracodawcom korzyści wynikające z zatrudniania osób przewlekle chorych. Ważnym przesłaniem było ukazanie możliwości i potencjału osób z zaburzeniami, dla którym praca stanowi najlepszą, najskuteczniejszą terapię, równie ważną jak odpowiednio dobrane leki. Chorzy psychicznie nie muszą być tylko biorcami świadczeń pomocy społecznej, ale mogą i występują w roli pełnoprawnych pracowników.

Program oparty został na zasadach systemu zatrudnienia wspomaganego (supported employment). Jest to model, w którym osoba chora lub niepełnosprawna otrzymuje wsparcie w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej. Szczególną rolę w tym procesie spełnia trener pracy – wykwalifikowany specjalista, który przygotowuje osobę z zaburzeniami do podjęcia pracy, pomaga w znalezieniu odpowiedniego stanowiska, wspiera w kontaktach z pracodawcą i współpracownikami, wreszcie monitoruje przebieg zatrudnienia aż do uzyskania przez osobę chorą całkowitej samodzielności.

Mamy nadzieję, że wypracowany model współpracy pomiędzy osobami chorymi, trenerami pracy a pracodawcami, stanie się z czasem standardem obowiązującym w naszym kraju.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu grantu przekazanego przez The Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust

O nas

Fundacja "Żyjmy Zdrowo" istnieje od 2001 roku. Celem Fundacji jest podnoszenie jakości życia Polaków poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz krzewienie szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rodzinnych, mających za zadanie wypromowanie zdrowego, higienicznego i aktywnego stylu życia.

Podaruj nam 1 procent

Przekaż nam jeden procent

Fundacja Żyjmy Zdrowo posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Oznacza to, że osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą przekazać, 1% należnego podatku na konto naszej Fundacji KRS 0000015340.

Skontaktuj się z nami

Fundacja Żyjmy Zdrowo

Wiertnicza 38, 02 - 952 Warszawa

adres korespondencyjny:
ul. Zygmunta Glogera 2 lok. 11,
02-051 Warszawalub
kontakt@zyjmyzdrowo.org.pl